эргэлтийн бутлуурын баримт бичиг

эргэлтийн бутлуурын баримт бичиг

му ын стандартын жагсаалт

Үнийн санал асуугаарай

2013-10-15 · му ын стандартын жагсаалт 1. Монгол Улсын стандартын жагсаалт 2012 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭГЭЭР АНГИЛСАН ЖАГСААЛТ 01 НИЙТЛЭГ ЗҮЙЛ, НЭР ТОМЬЁО, СТАНДАРТЧИЛАЛ, БАРИМТ БИЧИГ …

2015-6-12 · 3. Баримт бичигтэй ажиллах ажлын тодорхой үе шат, дарааллыг баримт бичгийн эргэлтийн зохион байгуулалт гэнэ. Баримт бичгийг хүлээн авах, бүртгэх, хариу бичгийг боловсруулах, удирдлагаар ...

Ц.Цэрэндорж: XVII зуун Монголын төдийгүй дэлхийн ...

Үнийн санал асуугаарай

Ц.Цэрэндорж: XVII зуун Монголын төдийгүй дэлхийн түүхэнд эргэлтийн шинжтэй цаг үе байсан. Монгол Улсын ШУА-ийн Түүх, археологийн хүрээлэн, Япон улсын Тохокү их сургуулийн зүүн хойт Ази ...

дээс үү ажи гйлгээ ү гарсан гэдгийг нотлох баримт …

Үнийн санал асуугаарай

(борлуулах б лэг х р нг ) ө ө ө ү ө ө ө 1.1.11 Эргэлтийн х р нгийн д н ө ө ү 1.2 Эргэлтийн бус ... V-1 ИС-ийн НББ-ийн бодлогын баримт бичиг.pdf. Institute of Finance and Economics, Mongolia. MATA 233.

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÇÀÑÃÈÉÍ ÃÀÇÐÛÍ ÒÎÃÒÎÎË

Үнийн санал асуугаарай

2011-10-4 · Баримт бичгийн эргэлтийн зохион байгуулалт Баримт бичгийн эргэлт 54.Баримт бичиг зохион бүрдүүлсэн буюу хүлээн авсан мөчөөс архивт

Төсөл бичих заавар

Үнийн санал асуугаарай

2014-10-13 · Эргэлтийн хөрөнгө 36 000000 төг Нийт дүн 63 619100 төг Эх үүсвэр: Хөрөнгө оруулалтын 84.2% буюу 53.6 сая төг -ийг компаниөөрөөсөө, 15.8% буюу үлдэх 10 сая төг-ийг банкны зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх юм.

албан бичиг :|: хөөрхөн

Үнийн санал асуугаарай

Баримт бичгийн эргэлтийн хэмжээг тооцох цахим шуудангаар баримт бичиг явуулах, хүлээн авах Баримт бичгийг боловсруулах, дотоод баримт …

ӨМЧИЙН БҮХ ХЭЛБЭРИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ...

Үнийн санал асуугаарай

2020-10-30 · тэмдэглэл, түүхийн баримт бичиг болдог. Мөн эмнэлгийн ямар ч үзлэг, эмчилгээ, үйлчилгээ нь ... эргэлтийн өмнөх асуумжийн хуудаст тэмдэглэнэ. Гэр …

Баримт бичгийг боловсруулах, дотоод баримт ...

Үнийн санал асуугаарай

Баримт бичгийн эргэлтийн хэмжээг тооцох цахим шуудангаар баримт бичиг явуулах, хүлээн авах Баримт бичгийг боловсруулах, дотоод баримт …

Гадаадад албан бичиг, захидал явуулах :|: хөөрхөн

Үнийн санал асуугаарай

Баримт бичгийн эргэлтийн хэмжээг тооцох цахим шуудангаар баримт бичиг явуулах, хүлээн авах Баримт бичгийг боловсруулах, дотоод баримт …

БАРИМТ БИЧГИЙН СТАНДАРТ

Үнийн санал асуугаарай

2019-6-13 · 1 дүгээр хэсэг: Баримт бичгийн нэр төрөл, тодорхойлолт Зохион байгуулалтын баримт бичиг Зохион байгуулалтын баримт бичиг дараах нэрийн

Баримт бичиг боловсруулсан тухай т эмдэглэл 25. Шийдвэрлэсэн баримт бичгийг хөтлөх хэрэгт хадгалсан тухай тэмдэглэл 26. Баримт бичгийг …

Ирсэн бичгийг хүлээн авах, боловсруулах :|: bayraa

Үнийн санал асуугаарай

bayraa. 2015-05-19. Ирсэн бичгийг хүлээн авах, боловсруулах. 1. Ирсэн бичгийг бичиг хэрэгт төвлөрсөн журмаар хүлээн авна. Ирсэн бичгийг. хүлээж авсны дараа урьдчилан танилцах, ангилах, бүртгэх ...

Бичиг хэргийн ажилтан бүртгэлгүй шилжүүлэх баримт бичгийн жагсаалтыг 7 дугаар хавсралтад үзүүлсний дагуу гаргаж, мөрдөнө. 4. Ирсэн баримт бичгийг хүлээн авч зөв хаяг...

байгуулахад тохиромжгүй хөрөнгийг эргэлтийн хөрөнгийн дансанд шилжүүлэх, эргэлтийн хөрөнгөд бүртгэлтэй, ... бусад баримт бичиг; 2.2.4. …

АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ БАРИМТ …

Үнийн санал асуугаарай

2017-12-1 · 3. Тендерийн жишиг баримт бичгийн зүүлт/тайлбар болон бүлэг бүрийн өмнө буй санамж нь тендерийн баримт бичиг бэлтгэж буй этгээдэд заавар өгөх зорилготой болно.

Баримт бичгийг компьютерт боловсруулах ...

Үнийн санал асуугаарай

Баримт бичгийг боловсруулах, дотоод баримт бичигтэй ажиллах ажлын зохион байгуулалт цахим шуудангаар баримт бичиг явуулах, хүлээн …

ТӨРИЙН АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ҮНДСЭН ЗААВАР

Үнийн санал асуугаарай

3.6. Цахим шуудангаар баримт бичиг явуулах, хүлээн авах 3.7. Факсаар баримт бичиг явуулах, хүлээн авах 3.8. Баримт бичгийн эргэлтийн хэмжээг тооцох 4.

АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТЫН МАЯГТ I ...

Үнийн санал асуугаарай

2020-1-24 · Баримт бичгийн бүрдлийг хангах, албан хэрэг хөтлөлтийн дүрэм, журам, зааврыг хэрэгжүүлж, баримт бичиг, шийдвэрийг албажуулах. 6. Байгууллагын архивын үйл ажиллагааг зохих журмын дагуу ...

хурлын тэмдэглэл :|: хөөрхөн

Үнийн санал асуугаарай

Баримт бичгийн эргэлтийн хэмжээг тооцох цахим шуудангаар баримт бичиг явуулах, хүлээн авах Баримт бичгийг боловсруулах, дотоод баримт …

Албан бичиг хэрэг хөтлөлтийн журам

Үнийн санал асуугаарай

3.7. Факсаар баримт бичиг явуулах, хүлээн авах 3.7.1. Албан бичиг, захидлыг факсаар дамжуулах буюу хүлээн авахдаа дараах шаардлагыг баримтална. Үүнд:

гэрээ жишээ :|: хөөрхөн

Үнийн санал асуугаарай

Баримт бичгийн эргэлтийн хэмжээг тооцох цахим шуудангаар баримт бичиг явуулах, хүлээн авах Баримт бичгийг боловсруулах, дотоод баримт …

Төрийн албан бичиг хэрэг хөтлөлтийн заавар

Үнийн санал асуугаарай

Баримт бичгийг төслөөр боловсруулах, дотоодын баримт бичигтэй ажиллах 3.6. Электрон шуудангаар баримт бичиг явуулах, хүлээн авах 3.7. …

ХЭВЛЭМЭЛ ХУУДАСНЫ ЭХ БЭЛТГЭЛД ХЯНАЛТ ТАВИХ ...

Үнийн санал асуугаарай

2018-5-22 · 2. Зохион байгуулалт, захирамжлалын баримт бичиг MNS 5140:2011 стандарт; эдгээртэй нийцүүлэн 3. АЕГ-ын даргын 2016 оны 12 сарын 13-ны өдрийн А/42 дугаар тушаалаар батлагдсан "Хэвлэмэл хуудас хийлгэх,

баримт бичиг боловсруулалтын үйл ажиллагааны …

Үнийн санал асуугаарай

2015-9-1 · Баримт бичиг боловсруулсан тухай тэмдэглэл 25. Шийдвэрлэсэн баримт бичгийг хөтлөх хэрэгт хадгалсан тухай тэмдэглэл 26. Баримт бичгийг байгууллагад хүлээн авсан тухай тэмдэглэл 27.

Баримт бичгийн эргэлтийн зохион байгуулалтад тавигдах нийтлэг шаардлага 1. Баримт бичгийг хүлээн авах, бүртгэх, хариу бичгийг боловсруулах, батлуулах, хаягаар нь явуулах зэрэг үйл ажиллагаа буюу баримт бичигтэй ...

баримт бичгийн эргэлтийн хэмжээ түүнийг тодорхойлох

Үнийн санал асуугаарай

2013-4-2 · Байгууллагын нэр Огноо Ирсэн бичиг Явсан бичиг Иргэдийн өргөдөл, гомдол Төлөвлөгөө, тайлан, тушаал, протокол зэрэг дотоодын баримт бичиг Тайлбар: баримт бичгийн эргэлтийн хэмжээг бичвэр ...

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН БУЛАНГИЙН ЦЭГҮҮДИЙН …

Үнийн санал асуугаарай

2015-9-10 · ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ Төслийн нэр: ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН БУЛАНГИЙН ЭРГЭЛТИЙН ЦЭГҮҮДИЙН ШАВ ТЭМДЭГ ТАВИХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ Тендер шалгаруулалт/ гэрээний дугаар: ЭМГЛ-2015/08/27 2 Нэг. ҮНИЙН САНАЛ ...

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Үнийн санал асуугаарай

2020-7-27 · хэрэгжилт сайн биелэлттэй байгааг тодорхойлсон албан бичиг, 2.5 Өрийг хувьцаагаар солих тохиолдолд өр үүссэнийг батлах баримт, зээлдэгч,

НЭГДСЭН СУРГАЛТ

Үнийн санал асуугаарай

2019-6-26 · Зохион байгуулалт, захирамжлалын баримт бичиг MNS 5140:2011, https://archive.ulaanbaatar.mn ... Баримт бичгийн эргэлтийн мэдээг жил, улирлаар харьцуулан гаргасан график үзүүлэлт

Ирсэн бичгийг бүртгэх, шилжүүлэх :|: bayraa

Үнийн санал асуугаарай

Баримт бичгийг бүртгэхдээ программ ашиглаж байгаа бол баримт бичигт дугаар олгох үйлдэл автомат горимоор хийгдэнэ. бичиг хэргийн ажилтан 8 дугаар хавсралтад үзүүлсний дагуу ирсэн бичгийн бүртгэлд тэмдэглэнэ.

Contact Us